<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling og foredrag

Skrevet tirsdag d. 13. februar 2018

Kom til generalforsamling og et spændende foredrag ”Med Sisyfus ombord” af Henning Böhm – En fortælling om en hjertepatients forsøg på en singlehanded jordomsejling.

DAGSORDEN

Generalforsamling ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Lille traktement

Foredrag ”Med Sisyfus ombord” v. Henning Böhm

“Min historie om 3 års jordomsejling som hjertepatient.

I 2010 fik jeg 4 blodpropper i hjertet, alle indenfor et halvt år. Min læge vurderede, at jeg kun havde 1/3 chance for at overleve endnu et år. Med denne fremtidsudsigt besluttede jeg, at hvis Vor Herre ville have mig, ja så ville jeg have lidt på ”opleveren” inden.”

Generalforsamling og foredrag holdes torsdag den 8. marts kl. 18.30, Frivilligcenter Græsted, Holtvej 8, 3230 Græsted.

Alle er velkomne til denne spændende aften – tilmelding er dog nødvendig på grund af traktementet Tilmelding til formanden Jens Dam på:

Telefon 26719445
SMS på samme nummer – skriv Generalforsamling dit navn
eller på e-mail j.dam@privat.dk

PS: Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, disse sendes på e-mail til formanden j.dam@privat.dk
Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der har stemmeret ved generalforsamlingen.

Formand for Hjerteforeningen Gribskov

Jens Dam